Ujo Strom a kamarátka Líška

Lesná škôlka alebo lesný klub je druh predškolskej výchovy pre deti od 3 do 6 rokov, ktorý sa koná takmer výlučne vonku. Deti sú vedené k tomu aby sa bez ohľadu na počasie hrali v exteriéri, skúmali a učili sa. Dohľad dospelých tu funguje skôr len ako pomoc, nie ako vedenie.
Škôlky sú väčšinou umiestnené v lesoch (chata/dom v záhradkárskej alebo rekreačnej oblasti) alebo blízko nich ale nie sú vylúčené ani lúky alebo pláž. Ide o miesto,ktoré by malo byť hlavne inšpiratívne a rozvíjajúce ducha. Deti trávia vo vnútri len čas nevyhnutný na hygienu, spánok a ochranu pred nepriaznivým počasím.
Typické aktivity a ciele môžu zahŕňať:

dítě
 
▪nápaditú hru s využitím akýchkoľvek zdrojov a nápadov
▪ budovanie prístreškov alebo iných väčších konštrukcií za pomoci dospelých a iných detí
▪ počítanie objektov alebo hľadanie iných matematických vzorcov
▪ pamäťové hry využívajúce prirodzene dostupné objekty
▪ počúvanie príbehov, spievanie piesní
▪ usporiadanie nájdených objektov na vytvorenie obrázku alebo hračky
▪ kreslenie scén
▪ pohyb, skúmanie okolia,prechádzky
▪ odpočinok

pískoviště
 
Všetky tieto činnosti majú pozitívny vplyv na vývoj detí najmä v oblasti rovnováhy, ručnej zručnosti, fyzickej koordinácie, citlivosti na hmat a vnímanie hĺbky. Podľa dostupných štúdií majú tieto deti menej úrazov v dôsledku nehôd vďaka citlivejšej motorike a je menej pravdepodobné, že sa pri páde zrania. Deťom sa zlepšujú schopnosti hodnotiť riziká napríklad pri manipulácii s ohňom a nebezpečnými nástrojmi a zvyšuje sa ich vnímavosť a pozornosť. Ďalej sa u nich znižuje agresivita, nesústredenosť, deti dokážu lepšie odbúrať stres a častejšie využívajú intuíciu. Hra vonku v neposlednom rade zlepšuje aj imunitný systém.

hračky
 
Lesné škôlky existujú už aj na Slovensku. Sú vhodnou alternatívou pre rodičov, ktorím záleží na ich deťoch,na ich zdravom náhľade na život. Plynú z toho celoživotné výhody, nielen pre dieťa ale aj pre rodiča.