Moderný tanec

Tanec bol opísaný ako "svadba pohybu k hudbe". Tanec môže byť najstaršou formou ľudskej komunikácie. Muži a ženy vždy tancovali z jedného alebo iného dôvodu: rituál, oslavy, rekreácia alebo zábava. Každá kultúra a spoločenská skupina má svoje vlastné formy tanca, od krokov a postupov klasického baletu až po štylizované vzory vážnych tancov, elegantné kroky tancovania v spoločenských sálach až po voľné formy na vysokých školách, alebo rôzne kroky pri írskych tancoch.

tanec

Tanec môže byť príjemnou formou sociálnej interakcie, spôsobu cvičenia a stretnutia s ľuďmi. Veľa ľudí tancuje kvôli zábave. Triedy a tanečné skupiny sú k dispozícii pre mnoho druhov tanca, od ľudového tanca až po tradičné, baletné alebo moderné tance. Moderný tanec vznikol v 20. storočí ako reakcia na formalitu klasického baletu; to má tendenciu byť voľné, experimentálne, individualistické a kreatívne. Ak ste túžili vyjadriť svoje pocity prostredníctvom tanca, urobiť tanec formou umeleckého vyjadrenia, moderný tanec by bol dobrou voľbou.

Čo je moderný tanec?
Moderný tanec je forma divadelného tanca, ktorý vznikol na začiatku 20. storočia v Spojených štátoch a Európe ako protest proti nekompromisnosti klasického baletu a iných interpretačných tanečných foriem toho času. Podobne ako moderné umenie a moderná hudba je moderný tanec experimentálny a ikonoklastický, reakcia na obmedzenia tradičných umeleckých foriem.

Na začiatku 20. storočia sa americkí tanečníci Isadora Duncan a Ruth St. Denis a v nemecku Mary Wigman začali rebelovať proti prísnym obmedzeniam klasického baletu. Vďaka autoritárnym kontrolám okolo klasickej baletnej techniky, kostýmu a obuvi sa títo novodobí taneční priekopníci sústreďovali skôr na tvorivé sebavyjadrenie než na technickú virtuozitu.

balet

Zatiaľ čo do vývoja moderného tanca prišlo mnoho vplyvov, americká tanečnica Isadora Duncanová je zvyčajne pripísaná vytvoreniu moderného tanečného hnutia. Vyškolená v balete, ktorá sa chcela vyjadriť ako umelec, Duncanová zistila, že formálne baletné pohyby jej nedovolili, aby sa úplne vyjadrila. Duncanová verila, že tanec by mal byť božským prejavom ľudského ducha a že techniky baletu narúšali prirodzené pohyby tela.